آفتاب

پوست شیرپوست شیر جدیدترین مجموعه پلیسی جنایی فیلم‌نت با بازی شهاب حسینی است.

کارگردان:    جمشید محمودی
بازیگران:    شهاب حسینی، هادی حجازی‌فر، پانته‌آ بهرام

چکیده داستان
 نعیم که پانزده سال زندان را به عشق دیدن دخترش تاب آورده، پس از رهایی برای دیدار با او دچار بحرانی بزرگ می‌شود.