آفتاب

سورپرایز فردوسی‌پور؛ اولین مصاحبه رو در رو با کارلوس کی‌روشعادل فردوسی پور به بهانه انتخاب دوباره کارلوس کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی با وی گفت و گویی را انجام داده است که قرار است این گفت و گو روز دوشنبه منتشر شود.