آفتاب

آغاز کنفرانس «اپل» با آهنگ سیمین غانمکنفرانس اپل WWDC22 با آهنگ سیمین غانم شروع شد. این ریمیکس آهنگ سیب از سیمین غانم این روزها توی آمریکا خیلی معروف شده است.