آفتاب

جملات زیبای آتیلا حجازی که باید هر روز مرور کرد...