آفتاب

استوری تند هانیه توسلی خطاب به وزیر بهداشتبهرام عین اللهی، وزیر بهداشت در خبری اعلام کرده بود مسمومیت دختران ناشی از اضطراب و استرس بوده و در درصد کمی از مسمومیت‌ها شیطنت‌های دانش‌آموزان بوده که اتفاق افتاده و برخی از دختران در نتیجه این شیطنت ها دچار بدحالی می شدند.