آفتاب

انتقاد شدید از بوم و بانو: سریال تمجید پهلوی هاستوحید یامین‌پور، مجری سابق شبکه‌ی افق، از سریال در حال پخش سیما انتقاد کرد

کافه سینما: وحید یامین‌پور، مجری سابق شبکه‌ی افق، درباره‌ی سریال در حال پخش سیما: «اگر قرار بود پهلوی هم برای خودش سریال بسازد، بعید می‌دانم بهتر از این می‌توانست...»