آفتاب

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟یک فعال بازنشستگی تاکید کرد: دولت سیزدهم ضرورت دارد به قانون بازگشت کند و اگر قرار است به حداقلی‌بگیران کمک شود، از منابع دولتی این اتفاق رخ دهد و از سایر سطوح حقی برنداشته نشود .

مهدی گلبان با اشاره به اینکه کف حقوق حداقل بگیران پنج میلیون و هشتصد هزار تومان است، گفت: ما با توجه به سیر صعودی تورم و مشکلات شدید معیشت این گروه از بازنشستگان ،به هیچ عنوان با افزایش حقوق حداقل بگیران مخالف نیستیم لیکن مخالف این هستیم که بجای بهره مندی از منابع عمومی و کمک دولت برای گروه یادشده، از سهم سایر سطوح کسر و به آنان اضافه شود و این کار عدالت بیمه ای را از بین خواهد برد.

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم ضرورت دارد به قانون بازگشت کند و اگر قرار است به حداقلی‌بگیران کمک شود، از منابع دولتی این اتفاق رخ دهد و از سایر سطوح حقی برنداشته نشود .

این فعال بازنشستگان اشاره‌ای دوباره به قانون کرد و گفت: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تاکید شده که تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی ،از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی به نسبت نرخ تورم رسمی کشور افزایش دهد اما می‌بینیم که نزدیک به ۱۵ سال است این اتفاق رخ نمی‌دهد به‌ طوریکه در حال حاضر حقوق بازنشستگان نزدیک به ۵۰ درصد کمتر از تورم رسمی کشور است.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر تامین اجتماعی این قانون را رعایت نمی‌کند و همین نکته نیز در دو دسته شدن خلاف قانون بازنشستگان موثر افتاده است.

این فعال حقوق بازنشستگان یادآوری کرد که بازنشستگان سایر سطوح هنوز از متناسب‌سازی سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ مطالباتی دارند تحت عنوان ۲۵ درصد باقی‌مانده متناسب‌سازی که علیرغم موافقت و قول مدیرعامل سازمان به دفعات مختلف اعم از مصاحبه تلویزیونی در شبکه خبر در خرداد۱۴۰۱ و جلسات مکرر با تشکلات صنفی به ویژه اعضای هیئت مدیره کانون‌عالی کارگران و بازنشستگان کشور، تاکنون اقدامی صورت نگرفته و بازنشستگان همچنان چشم انتظار طلب خود از سازمان هستند.