آفتاب

سرانجام، با خبر شدن پدر کیان پیر فلک از کشته شدن فرزندشپدر کیان پیر فلک پس از چند هفته، در بیمارستان از کشته شدن فرزندش با خبر شد ‌.

عموی کیان پیرفلک در اینستاگرام با انتشار عکسی از پدر کیان در حالی که در تخت بیمارستان فرزند دیگرش، رادین، را در آغوش گرفته، از باخبر شدن او از کشته شدن پسرش خبر داد و نوشت: «اون الان دیگه می‌دونه که کیان نیست.»