آفتاب

کیوسک روزنامه های سه شنبه 22 تیر 1400آقای ظریف! با دستاوردتراشی و تبرئه دشمن نه برجام روسفید می‌شود نه دولت! (کيهان) دستيابي به توافق گذشتن از آبرو را طلب مي‌كند (آرمان ملی) ۱۰ دستور اول اژه‌ای (ایران) «همدم» مشکل ازدواج جوانان را حل می‌کند؟ (آفتاب یزد)

عناوین روزنامه های امروز سه شنبه 22 تیر 1400ویدئوها را مشاهده کنید