آفتاب

ترلان پروانه، هشتاد و هشتمین زنِ زیبای جهان شدترلان پروانه از سوی سایت TC Candler به عنوان هشتاد‌ و هشتمین زن زیبای سال ۲۰۲۰ معرفی شد.