«نشست تخصصی ارتباطات و مذاکرات تجاری» در برنامه زنده تلویزیونی

همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار ، جشنواره انتخاب ارزش آفرینان ، مدرسه کسب و کار ایرانی ، ماهان

نشست تخصصی ارتباطات و مذاکرات تجاری به صورت زنده هر شنبه ساعت 19:15 الی 20 از شبکه آموزش (7) تا پایان دی ماه پخش خواهد شد.

به دنبال برگزاری بزرگترین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار سلسله برنامه های تخصصی به منظور بحث، بررسی و تحلیل مسائل روز کسب و کار ایران بالاخص با رویکرد ارائه راهکارهای مبتنی بر فرهنگ ارتباطات و مذاکرات در تمدن سازمانی به صورت زنده هر شنبه ساعت 19:15 الی 20 از شبکه آموزش(7) تا پایان دی ماه پخش خواهد شد.
شایان ذکر است که اولین بخش از این سلسله برنامه ها در تاریخ 4 دی ماه با حضور پرفسور مسعود حیدری، استاد محمدرضا شعبانعلی و ریاست مدرسه عالی کسب و کار ماهان"مهندس هادی سیاری" پخش شد.
پروفسور علی اکبر فرهنگی، استاد محمدرضا شعبانعلی و مدیر عامل هلدینگ انتخاب" جناب آقای محمدرضا دریانی" میهمان برنامه صعود شنبه 7 دی خواهند بود و در یک نشست کاملا تخصصی و علمی ضمن بیان اهمیت ارتباطات و مذاکرات تجاری در رونق نام های تجاری ایرانی؛ به تشریح اهداف و رویکردهای همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار و جشنواره انتخاب ارزش آفرینان و رهبران تجاری کسب و کار ایران خواهند پرداخت.
سوالات خود را به شماره 02188105040 و یا ایمیل conferences@mahanbs.com ارسال فرمایید.
کد N26949