جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ ۰۰:۵۰

وزارت بهداشت مسئول گردشگری سلامت است

وزارت بهداشت مسئول گردشگری سلامت است

وزير بهداشت گفت: مسئوليت اصلي گردشگري سلامت برعهده وزارت بهداشت است، اما همكاريهاي بخشهاي مختلف در انجام موفقيت‌آميز اين رسالت، يك اصل مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پيام دكتر سيدحسن هاشمي به چهارمين كنفرانس گردشگري سلامت كشورهاي اسلامي، آمده است: اكنون كه امت اسلام به بركت آگاهي‌هاي روزافزون، به توانمندي‌هاي خود وقوف بيشتري پيدا مي‌كنند، همكاريهاي كشورهاي اسلامي حول نقاط قوت اين كشورها در حوزه‌هاي گوناگون، مي‌تواند به گونه‌اي واقع‌بينانه و در راستاي رفع نيازهاي دنياي اسلام تدوين و برنامه‌ريزي گردد، از اين رو كنفرانس گردشگري سلامت كشورهاي اسلامي كه نمونه‌اي ارزشمند از اين دست است، فرصت مغتنمي را براي همكاري كشورهاي اسلامي در حوزه بسيار مهم گردشگري سلامت فراهم آورده است. امروز نقش صنعت گردشگري در معناي عام و گردشگري سلامت به طور خاص در توسعه و تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي از يك سو و ارتقا سطح تبادلات علمي و فرهنگي و اجتماعي و سياسي ميان كشورها بر هيچ كس پوشيده نيست، به گونه‌اي كه در حال حاضر بسياري از كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، بخش زيادي از منابع ارزي خود را از طريق ارائه خدمات گردشگري تامين مي‌كنند، لذا با توجه به اينكه منابع زيرزميني محدود و تجديدناپذير مي‌باشد، سرمايه‌گذاري در اين صنعت مي‌تواند زمينه خودكفايي و بي‌نيازي اين كشورها را از درآمدهاي حاصل از خام فروشي منابع خدادادي فراهم نمايد.

گردشگري سلامت، رويكردي است كه براساس نيازهاي جوامع بشري به خدمات پزشكي شكل گرفته و مي‌گيرد. امروزه بيماران بيشماري از كشورهاي همسايه و پيراموني و حتي دورتر، براي مداواي خود به ايران سفر مي‌كنند. اين وضعيت، در مورد كشورهاي متعدد ديگر كه از نظر پزشكي پيشرو هستند نيز صدق مي‌كند.

اگر نيك بنگريم، شايد امروزه توانمنديهاي پزشكي دنياي اسلام بتواند پاسخگوي بسياري از نيازهاي پزشكي مسلمانان در قالب گردشگري سلامت باشد و لازمه تحقق اين امر، انجام طراحيهاي لازم و تامين زيرساختهاي مناسب است.

از دستور كارهاي كنفرانس مي‌توان بر شناختن و شناساندن ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل كشورهاي اسلامي براي ارائه به نيازمندان كشورهاي ديگر تاكيد كرد.

خوشبختانه طي سالهاي اخير، با همكاري و مشاركت وزارت بهداشت و سازمان ميراث فرهنگي، اتاق بازرگاني و كشاورزي ايران، سازمان نظام پزشكي و بيمارستان رضوي، اقدامات خوبي جهت ارائه و شناساندن توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي گردشگري سلامت جمهوري اسلامي ايران به عمل آمده كه از جمله مهمترين آنها، برپايي كنفرانس بوده كه اكنون چهارمين دوره آن در حال برگزاري است.

بر كشورهاي اسلامي است كه از سويي بر تقويت توانمنديهاي پزشكي در راستاي گسترش گردشگري سلامت با الگو گرفتن از نمونه‌هاي موفق ساير كشورها اهتمام ورزيده و از سوي ديگر، تسهيل كننده ارتباطات كشورها و موسسات مربوطه خود در تعاملات خارجي مرتبط با گردشگري سلامت باشند.

از آن جهت كه هدف غايي از گردشگري سلامت، ارتقا سلامت آحاد جامعه بشري است و از اين رو با حفظ و صيانت از سلامتي يكي از وظايف اصلي وزارت بهداشت مي‌باشد آميخته است، مسئوليت اصلي گردشگري سلامت برعهده وزارتخانه‌هاي بهداشت است، اما همكاري‌هاي بخش‌هاي مختلف در انجام موفقيت‌آميز اين رسالت، يك اصل مهم است.

در اينجا مايلم توجه همه همكاران خود را در كشورهاي اسلامي به ضرورت تدوين استانداردهاي لازم و نظارت بر مراعات دقيق و حسن اجراي سياست‌هاي مربوطه از سوي وزارتخانه‌هاي بهداشت جلب نمايم.

نكته ديگري كه تاكيد بر آن را مناسب مي‌دانم، توجه به منابع غني طب سنتي و جايگزين، خصوصاً در كشورهاي با تمدن ديرين و با صبغه طولاني در پزشكي مانند جمهوري اسلامي در گردشگري سلامت است. بي‌ترديد اين توجه، به گسترش فعاليت در حوزه گردشگري سلامت خواهد انجاميد.

اميدوارم در همكاريهاي كشورهاي اسلامي در قالب سازمان همكاري اسلامي، سازمان همكاريهاي اقتصادي اكو، همكاري‌هاي سلامت گروه 5 شامل جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان، جمهوري اسلامي پاكستان، جمهوري عراق و سازمان جهاني بهداشت، بزودي شاهد فعال شدن گردشگري سلامت به نحو مطلوبي باشيم.

کد N14

اخبار مرتبط

رپورتاژ خبری

رپورتاژ