آفتاب

تحویل سال نو در حافظیه شیرازتحویل سال ۱۴۰۲ هجری شمسی با حضور پرشور مردم و میهمانان نوروزی، در حافظیه شیراز برگزار شد.